صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
گزارش عملکرد دانشگاه
undefined
گزارش عملکرد دانشگاه

فرم تدوین گزارش عملکرد سالانه هیات امنا(1390)- جدید-PDF - WORD

راهنمای تدوین گزارش عملکرد سالانه هیات امنا(1390)- جدید

فرم تدوین گزارش عملکرد سالانه هیات امنا(1389)-  PDFWORD 

فرم پیشنهاد دستور جلسه هیات امنا(1389) -   PDF- WORD 

راهنمای تدوین گزارش عملکرد سالانه هیات امنا1389

گزارش عملکرد نه ماهه حوزه مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیاتهای امنا