صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
پايش مشاركت دانشگاهها
پايش مشاركت دانشگاهها

جدول پايش مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
در تدوين برنامه پنجم سلامت جمهوری اسلامی ايران

 

فعاليت

لينک برنامه پنجم سلامت

معرفی رابط

معرفی صاحب نظران دانشگاه

چالش های  سياستهای کلی مصوب برنامه

برنامه حمايت طلبی

مشارکت مراکز تحقيقاتی

مشارکت کميته پژوهشی

دانشجويي

 

 

 

 

شماره نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهلت

اسرع وقت

 

 

5/11/1387

اسرع وقت

 

 

 

 

 

 

      انجام شده

دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

اراک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

اردبيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اروميه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ايران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ايلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

بابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

بندرعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

بيرجند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

تبريز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

جهرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

رفسنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

زابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

زاهدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

سبزوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

شاهرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

شهيد بهشتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

شيراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

علوم بهزيستي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

فسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

قزوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

کاشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

کردستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

گناباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

گيلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

لرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

ياسوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

يزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

شاهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

بقيه الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

ارتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

آزاد اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.     طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و معاونت هماهنگی