صفحه اصلي |ارتباط با ما |نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
مستندات مقالات و انتشارات (قدیم)
مستندات مقالات و انتشارات (قدیم)

 

مستندات مقالات و انتشارات(قدیم)

مقالات فارسی

گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  به‌ مناسبت بازديد جناب آقاي كترمحمدرضا  عـارف معاون اول ریاست جمهوری

چگونه مقاله‌اي بهتر ارائه نماييم ؟

آموزش پزشکی در انتظار تداوم یا جداسازی     دکتر علی اکبر سیاری

 سند ملي توسعه بخش بهداشت و درمان (سلامت)

سند ملی توسعه فرابخشی - امنیت غذا و تغذیه

سيماي سلامت در جهان و ايران

اظهاریه ادعای خسارت به کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد

گزارش بررسي اثرات جنگ خليج فارس( حمله عراق به كويت)در بروز سرطان در استانهاي  جنوب و جنوب غربي ايران

بررسی اثرات مرگ ومیر حمله عراق به کویت بر جمعیت ایرانی

گزارش نهائی طرح تحقیقاتی ارزیابی تأ ثیرات آلودگی ناشی از سوختن چاه های نفت کویت بر شیوع    بیماریهای تنفسی در بین افراد 10 تا 24 ساله ساکن مناطق جنوب غربی زاگرس

 

 

English Articles

Adverse Effects of Iran - Kuwait War

  CLAIM OF  THEMINISTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION OF THE I.R.IRAN REGARDING HEALTH DAMAGES RESULTING FROM IRAQ’S IVAISION AND OCCUPATION OF KUWAIT.

Statement of Claim  Before    The United Nation Compensation Commission (UNCC)
 

Assessment of Health effects on Mortality & Morbidity -po.500395

cancer incidence,project no.5000394

main report of cancer incidence relating to persian gulf w…

Presentation of local study on cancer incidence in khozestan

 financial burden and damages to iranian health system

Health effects on respiratory system & morbidity -projec.5000393

mental health effects -project no.5000393

Appendix 3

Mental Health Effects of Iraqi Invasion of Kuwait in a War

Mental Health Effects of Iraqs Invasion of Kuwait on Iran