صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
مستندات مقالات و انتشارات
يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
مستندات مقالات و انتشارات

مستندات اجلاس 62

اعتبارات بخش سلامت و آموزش پزشکی گذشته ، حال، فردا

حوزه دارو

مرکز مدیریت و هماهنگی  امور بازرگانی و تجهیزات پزشکی

پاسخ به پاندمی آنفلوآنزای (H1N1) دکتر محمد مهدی گویا

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مبانی نظری تعیین تعرفه و حق سرانه از منظر کشش منابع

حسابداری تعهدی و اجرای نظام نوین مالی در بخش بهداشت و درمان (دفتر برنامه ریزی منبع مالی و بودجه)

انتظارات معاونت سلامت از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

PROFILE AND COMPETENCES FOR THE GRADUATING EUROPEAN DENTIST AND CURRICULUM DESIGN

دانشگاه علوم پزشکی تهران (برنامه چهار ساله حوزه آموزش)

تدوین برنامه عملیاتی 4 ساله دانشگاه  1388 الی 1391

تعداد کل مقالات منشر شده از سوی کشور ایران در گرایش های مختلف علوم در مقایسه با علوم پزشکی

مهار آنفلوآنزا : آنچه بیمارستان ها باید انجام دهند

بیمارستان های هیات امنایی

عملکرد بیمارستان ها در سال 87 (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)

معرفی برنامه ها و ادارات مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر و خاص انتظارات از روسای محترم دانشگاهها

شورای سیاستگزاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت برنامه ها و انتظارات

چالش ها و راهکارهای توسعه و ارتقای سلامت

مستندات اجلاس 59

اولین های دولت نهم در سازمان انتقال خون ایران طی 3 سال گذشته
.
مستندات اجلاس 53
8- راهبردهای پیشنهادی معاونت تحقیقات و فناوری برای اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری
.
مستندات اجلاس 52
.
مستندات اجلاس 51:
5- طراحی بیمارستانهای جدید
.
مستندات اجلاس 50: