صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
قوانین و آیین نامه ها
undefined
قوانین و آیین نامه ها
.
.
.
.-
ضوابط و نظام نامه فعالیت دبیرخانه هیات امنا دانشگاه
.
.
.
.
.
اصلاح ماده 97 ایین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی
.

دستورالعمل نظام آموزش و توانمند سازی

.

.
اصلاحات مندرج در آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی
.
.
آیین نامه استفاده از اعضای هیأت علمی مدعو، آیین نامه مراکز رشد، آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت، دستور العمل تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی، دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانیبه رسمی، دستورالعمل استفاده از مأموریت آموزشی، دستورالعمل برگزاری آزمون استخدام، دستورالعمل پذیرش و استخدام بهورز، دستورالعمل کشورایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل، دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان.، دستورالعمل مرخصی های استحقاقی،استعلاجی ومراقبت، شیردهی وبدون حقوق، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، آیین نامه توسعه فاوا  (فایل فشرده)
.