صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
شورای هماهنگی تحقیقات کاربردی
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
شورای هماهنگی تحقیقات کاربردی

شورای هماهنگی تحقیقات کاربردی از نیمه دوم سال 1388 براساس ساختار مصوب خود غیرفعال و در ساختار جدید به عنوان سازوکاری متفاوت، مسئولیت آن به حوزه های ذیربط واگذار گردیده است.

شورای هماهنگی تحقیقات کاربردی با ابلاغ مقام وزارت بهداشت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1384 آغاز بکار کرد. وظیفه اصلی شورا عبارت است از:  1) تصویب حوزه های اولویت برای تحقیقات کاربردی سطح ستاد مرکزی دستگاه بر اساس  اولویت های نظام سلامت، 2) تصویب عناوین تحقیقات کاربردی پیشنهادی از سوی معاونت ها و یا مدیریت های زیر مجموعه وزیر،3) جذب و تخصیص منابع مورد نیاز تحقیقات کاربردی سطح ستاد مرکزی ، 4) نظارت بر کاربری نتایج تحقیقات، 5) مدیریت انتشار    داده ها و اطلاعات تحقیقات کاربردی و 6)  هماهنگی درون و برون بخشی برای توسعه دامنه، منابع و کاربرد نتایج تحقیقات کاربردی هدف. اعضای شورا به شرح ذیل و با ابلاغ وزیر فعالیت می نمایند :

 

 

1-معاون هماهنگی و دبیر مجامع ( رییس )

2-رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

3-نماینده معاونت تحقیقات و فناوری

4-رییس دبیر خانه تحقیقات کاربردی معاونت سلامت

5-رییس دبیر خانه تحقیقات کاربردی معاونت غذا و دارو

6-رییس دبیر خانه تحقیقات کاربردی معاونت توسعه مدیریت و منابع

7-رییس دبیر خانه تحقیقات کاربردی معاونت آموزشی

8-کارشناس مسئول تحقیقات کاربردی (دبیر)