صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
شورای سیاستگذاری
شورای سیاستگذاری

 

شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
 شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي وظيفه وضع سياستهاي استوار در نظام سلامت و مراقبت از اجراي سياست ها و ارزشيابي نتايج برآمده از آنها را برعهده دارد.

اين شورا متشكل از خبرگان در علوم مختلف بهداشتي و پزشكي و پيشكسوتان از سلامت كشور به رياست مقام وزارت بوده كه از سال 1383 فعاليت رسمي خود را با اهداف و تعريف وظايف جديد آغاز نموده است.

محصول تصميمات و مصوبات اين شورا پس از تائيد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ و بعنوان برنامه يا سياست در تمام سطوح كشور اجرايي و يا حسب مورد به شورايعالي سلامت و امنيت غذايي يا مراجع قانون گذار ارسال و پيشنهاد مي گردد تا پس از تصويب اجرا شود.

 
واحد سیاست گذاری و اصلاح نظام سلامت

 «واحد سياستگذاري و اصلاح نظام سلامت» به عنوان بازوي تصميم ساز در سطح وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، مديريت وهماهنگ سازي فرآيند سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي وزارت بهداشت را برعهده دارد. «واحد» براي تحقق اين ماموريت، با شناخت شبكه ذينفعان و ياري گرفتن از آنان ، شواهد كافي براي توصيف و تحليل مسائل نظام سلامت را فراهم مي آورد و مداخله ها ( سياست ها) ي مطلوب را پيشنهاد مي كند.

كارشناسان خبره در موضوعات تخصصي، دانشگاههاي علوم پزشكي، انجمن هاي علمي و تخصصي، مراكز علمي مرتبط در سطح بين المللي، مراكز و موسسه هاي پژوهشي، سازمانهاي غير دولتي، رسانه ها و بخش خصوصي از اعضاي مهم شبكه ذينفعان هستند.

«واحد» سياستگذاري و اصلاح نظام سلامت در حوزه معاون هماهنگي و دبير مجامع وزارتخانه مستقر مي باشد و محصول كار آن به صورت گزارشهاي عملكردي ،    برنامه ها و طرحهاي پيشنهادي يا « سند سياست پيش نويس » به شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت ارائه مي شود، نگارش سند سياست توسط معاونتهاي تابعه و با نظارت «واحد» بوده كه پس از تصويب و ابلاغ توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت هاي تابعه برنامه عملياتي در سطح ملي را تدوين و به تصويب شوراي معاونين وزارت مي رساند. ممكن است طبيعت سياست پيشنهادي ايجاب كند كه با تصميم شورا، براي تصويب به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي فرستاده شود

 شورای سیاستگذاری براساس ساختار جدید وزارت بهداشت در نیمه دوم سال 1388 از این حوزه منفک و کلیه مسئولیتها و تشکیلات آن به حوزه قائم مقام وزیر در امور سیاستگداری منتقل گردید.

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.     طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و معاونت هماهنگی