صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
برنامه ها و طرحها
undefined
برنامه ها و طرحها
با عنایت به اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها و آثار آن در هزینه های مربوط به حامل های انرژی و حسب دستور مقام محترم وزارت متبوع  مبنی بر تهیه گزارشی در این خصوص جدولی طراحی گردیده است در این جدول برای برآورد  مصرف حامل های انرژی  از دو روش استفاده شده است: