صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
الگوی ایرانی- اسلامی نظام سلامت
الگوی ایرانی- اسلامی نظام سلامت

«هم انديشي تدوين الگوی ايرانی – اسلامی نظام سلامت»

تالار امام – بيمارستان امام خميني (ره)

تهران- شنبه سوم  اسفند ماه 1387

استفاده از برنامه در هر سامانه­اي كه مدعي «كارآمدي و بهره وري» و «رشد و توسعه» است، امري ضروري شمرده مي شود. «هدفهاي مطلوب» و «منابع محدود» دو مفهوم اساسي برنامه ريزي را تشكيل مي‌دهند. بر همين اساس برنامه ريزي را تهيه، توزيع و تخصيص عوامل، وسايل و منابع محدود براي رسيدن به هدفهاي مطلوب در حداقل زمان و با کمترين هزينه ممكن تعريف مي كنند.

در غالب کشورها برنامه ملي يا برنامه توسعه وجود دارد كه اهداف و وظايف هريك از بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در هر ناحيه و دوره خاص تعيين مي كند. برنامه توسعه را مي توان مجموعه مدوني از تصميمات سياسي حکومت در زمينه چگونگي تخصيص منابع بين اهداف اولويت دار براي رسيدن به رشد و توسعه در دوره هاي معين تعريف كرد كه برآن اساس، نوع و ميزان فعاليت ها و خدماتي را كه هريك از اجزاء دولت مي بايست تهيه و ارائه كنند، تعيين مي نمايد.

فرآيند تدوين برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان دومين برنامه در مسير دستيابي به چشم انداز سال 1404 جمهوري اسلامي ايران از مهر ماه سال 1386 با دستور رياست محترم جمهوري جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد شروع گرديد.

 
حضرت آيت
الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ 21/10/1387 ، سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند. معظم­له در اين ابلاغيه مي­فرمايند: «انتظار مي رود اين سياستها که با رويکرد مبنايي پيشرفت و عدالت
تنظيم شده، بتواند در
جاي جاي کليه فعاليتهاي کشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد
اجرا ظاهر گردد. انتظار دارم در دوره ي پنجساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي که رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متکي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه گانه ي کشور صورت گيرد. مشارکت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله ي عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين کننده در اين امر دارد.»

باتوجه به عنايت ويژه مقام معظم رهبری بر موضع سلامت و تاکيد ايشان  بر رويکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه،
در اين هم­انديشي با حضور ذي نفعان نظام سلامت درباره الزامات قانونی و اجرايي سياست های کلی مرتبط با سلامت و
تدوين الگوی ايرانی اسلامی نظام سلامت تبادل نظر خواهد شد.

اهداف:

1.  تبيين سياست های کلی ابلاغي مرتبط با سلامت

2.  گفتگو درباره چالش های در اولويت سلامت

3.       بررسي الزامات و مداخلات برای تحقق سياست های ابلاغی

 

 

برنامه «هم انديشي تدوين الگوی ايرانی – اسلامی نظام سلامت»

 

ساعت

دقيقه

موضوع

سخنران

سمت

7:30

30

ثبت نام

8:00

10

تلاوت آياتي از قران کريم / سرود جمهوري اسلامي ايران

8:10

10

نظام مطلوب سلامت

آقاي دکتر کامران لنکراني

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

8:20

20

اولويت های دولت در برنامه پنجم

آقای دکتر داوودی

معاون اول رئيس جمهور

8:40

30

مدل توسعه سلامت براساس نگرش اسلام

آقای عبدالحميد واسطی

معاون پژوهشی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

9:10

20

رويکرد سياست های کلی در سلامت

آقای آقامحمدی

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

پانل قانون گذاری و سلامت:
آقايان دکتر باقر لاريجانی(رئيس)، دکتر امين لو، دکتر صدر، دکتر مرندی، دکتر قاضی زاده، دکتر محسنی

9:30

10

چالش های نظام سلامت در  برنامه پنجم

آقای دکتر شهاب­الدين  صدر

رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

9:40

10

سياست های کلی و مولفه های اجتماعی سلامت

آقای دکتر عليرضا مرندی

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

9:50

10

الزامات قانونی برای تحقق سياست های کلی

آقای دکتر امير حسين قاضی­زاده

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

10:00

30

پرسش و پاسخ و تبادل نظر جمعی

10:30

30

استراحت و پذيرايي

پانل توليت يک پارچه نظام سلامت:
آقايان دکتر دلاوری (رئيس)، دکتر ديناروند، دکتر اميدوار رضايي، دکتر پوراصغری، دکتر عسکری آزاد، دکتر احمدرضا جمشيدی،  دکتر شيرانی

11:00

20

يک­پارچگی توليت و حاکميت سلامت

آقاي دکتر آرش رشيديان

عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

11:20

20

يک پارچگی در تخصيص منابع عمومی سلامت

آقای دکتر حميد پوراصغری

مديرکل امور اجتماعی  معاونت برنامه­ريزی و نظارت راهبردی

11:40

20

پرسش و پاسخ و تبادل نظر جمعی

12:00

13:30

نماز و ناهار

پانل انسان سالم، سلامت همه جانبه و نظام ارائه خدمات عادلانه:
 آقايان دکتر امامی(رئيس)، دکتر پزشکيان،  دکتر شهرياری، دکتر واعظ مهدوی، دکتر حميدرضا جمشيدی، دکتر مطلق

13:30

20

مردم سالم و سلامت همه جانبه

آقای دکتر فريد  ابوالحسنی

معاون سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

13:50

20

اثر سلامت بر رشد اقتصادی

آقای دکتر حميدرضا جمشيدی

عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

14:10

20

پرسش و پاسخ و تبادل نظر جمعی

پانل بيمه سلامت:
دکتر امين لو(رئيس)، دکتر رامين، دکتر سفاری، دکتر رجايي، دکتر اوليايي منش،  دکتر محمدحسن ابوالحسنی

14:30

20

توسعه کمي بيمه سلامت

آقای دکتر کامبيز منظم

کارشناس متخصص سازمان تامين اجتماعی

14:50

20

ارتقاء بيمه درمانی به بيمه سلامت

آقای دکتر صادق رجايي

مشاور معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

15:10

20

پرسش و پاسخ و تبادل نظر جمعی

15:30

30

استراحت و پذيرايي

16:00

60

کارگروهی

17:00

30

اختتاميه

آقای دکتر کامران لنکرانی

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

             

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.     طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و معاونت هماهنگی