صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
استانداردهای برنامه
استانداردهای برنامه
مقدمه:
          برای برنامه ریزی مبتنی بر شواهد در بخش سلامت مستندات زیر که در طول چند سال اخیر با مشارکت محققات داخلی و بین المللی تهیه شده است در اختیارگروه ها و کمیته های کارشناسی برنامه پنجم سازندگی قرار گرفت و ازآنها خواسته شد با بهره گیری از این پژوهشها وبراساس سیاست های کلی مصوب، برنامه راهبردی مناسب برای پاسخگویی به چالش های اصلی  نظام سلامت در راستای دستیابی به اهداف عالی چشم انداز 20 ساله کشور تدوین گردد.
.
استانداردهای تدوین برنامه پنجم سازندگی در بخش سلامت:
 1. جدول سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص نظام در بخش سلامت

 2. چارچوب گزارش نهایی کمیته تخصصی سلامت

 3. چارجوب تدوین برنامه دستیابی به اهداف (سیاستهای ) کلی برنامه پنجم در بخش سلامت (مصوب کمیته تخصصی سلامت)

 4. تعیین راهبردهای لازم برای دستیابی به اهداف راهبردی

 5. شاخص  های پیشهادی برای توصیف و تحلیل نظام سلامت (جدول - دستور عمل)

 6. نظام نامه برنامه ریزی  برنامه پنجم مصوب 20/9/1387 (جدید)

 7.  دستور العمل اجرایی تهیه گزارشهای مراحل دوم و سوم تدوین برنامه پنجم (جدید)

 8. جداول مراحل دوم و سوم تدوین برنامه پنجم (جدید)

 9. سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید مقام معظم رهبری (ابلاغیه 21/10/1387) (جدید)

 

 مستندات لازم برای تدوین برنامه پنجم سازندگی در بخش سلامت :
 1. مواد قانونی برنامه چهارم توسعه که مستقیما با بهداشت و درمان ارتباط دارد
 2. رهنمودهای آقای دکتر لنکرانی مقام محترم وزارت درباره تدوین برنامه پنجم سازندگی وزارت بهداشت
 3. پیش نویس سند سیاست : تحلیل نظام مراقبت های اولیه سلامت و پشنهاد مداخلات
 4. پیش نویس سند سیاست : تحلیل نظام مراقبت های ثانویه سلامت و پشنهاد مداخلات
 5. پیش نویس سند سیاست : تحلیل نظام مراقبت های ثالثیه سلامت و پشنهاد مداخلات
 6. پیش نویس سند سیاست : تحلیل نظام تامین مالی سلامت و پیشنهاد مداخلات
 7. پیش نویس سند سیاست : تحلیل نظام مدیریت اطلاعات سلامت و پشنهاد مداخلات
 8. پیش نویس سند سیاست : تحلیل نظام دارویی  و پشنهاد مداخلات
 9. پیش نویس سند سیاست : تحلیل نظام مدیریت منابع انسانی در نطام سلامت  و پشنهاد مداخلات
 10. پیش نویس سند سیاست : تحلیل نظام تولیت، برنامه ریزی و سیاست گذاری سلامت  و پشنهاد مداخلات
 11. پیش نویس سند سیاست : تحلیل نظام ارزیابی فناوری سلامت و پشنهاد مداخلات
 12. گزارش مروری بر بخش سلامت جمهوری اسلامی ایران جلد 1 (انگلیسی)
 13. ترجمه گزارش مروری بر بخش سلامت جمهوری اسلامی ایران جلد1 (فارسی)
 14. گزارش مروری بر بخش سلامت جمهوری اسلامی ایران جلد 2 (انگلیسی)
 15. گزارش  وضعیت نظام سلام ایران: چالش ها و راهکارها
 16. گزارش مطالعه  تطبیقی سیاست های ملی سلامت و پیشهادات برای نظام سلامت ایران
 17. پیش نویس  نقشه جامع  علمی کشور  در حوزه  سلامت
 18. مدلی برای خرید راهبردی خدمات سرپایی سلامت
 19. گزارش مرحله اول کارگروه بخش بهداشت و درمان در برنامه سوم توسعه: عملکرد و تبیین وضع موجود و جهت گیری آینده
 20. گزارش مرحله دوم کارگروه بخش بهداشت و درمان در برنامه سوم توسعه: عملیاتی نمودن سیاست های استراتژیک
 21. برنامه مصوب توسعه بخش بهداشت و درمان در برنامه سوم توسعه 
 22. نحوه عملیاتی نمودن سیاست ها و برنامه های اجرایی بخش بهداشت و درمان در برنامه سوم توسعه

.

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.     طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و معاونت هماهنگی