صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
اجلاسهاي برگزار شده
يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
اجلاسهاي برگزار شده

فهرست جزئیات اجلاسهای برگزارشده

شماره اجلاس

زمان

مکان برگزاری

موضوع اختصاصی اجلاس

انتشارات

46

81/9/30الی 1/10/81

مجتمع فرهنگی و تفریحی ریاست جمهوری 

امور آموزشی و پژوهشی

گزارش نهایی چهل و ششمین اجلاس روسای دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

47

 82/3/21الی 22/3/82

سالن همایش های آکادمی ملی المپیک در مجموعه ورزشی انقلاب

سیاستهای دارویی، مواد غذایی و ایمنی غذا

گزارش نهایی چهل و هفتمین اجلاس روسای دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

48

82/5/29الی 30/5/82

سالن همایشهای وزارت امور خارجه

اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی بیمارستان

گزارش نهایی چهل و هشتمین اجلاس روسای دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

49

82/11/7الی 9/11/82

دانشگاه تربیت مدرس

سلامت

گزارش نهایی چهل و نهمین اجلاس روسای دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

50

83/9/4الی 5/9/83

مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب وابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

سلامت و همکاریهای بین بخشی

فوق

84/3/28

بیمارستان قلب و عروق  شهید رجایی

کمبودهای اعتباری استخدامی نیروهای جدید و ساخت محل اسکان پزشکان  متخصص و تفاهمات بعمل آمده به منظور بهره  برداری از تسهیلات موجود در قانون بودجه سال جاری و مجوز استخدامی اعطایی مجلس شورای اسلامی

فوق

84/2/21 الی 22/2/84

تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بررسی و نهایی نمودن آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، برنامه چهارم توسعه و نقش دانشگاههای علوم پزشکی و برنامه ارجاع پزشک خانواده

فوق

84/5/5 الی 6/5/84

مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیمه روستایی، ارجاع و پزشک خانواده

فوق

84/6/8/ 

مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آشنایی و تبادل نظر با حضور مقام محترم وزارت

_______

51

84/9/26 الی 27/9/84

تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مسائل اتصال فیبر نوری به دانشگاهها و دانشکده ها

_______

فوق

84/12/3الی4/12/84

 تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عملیاتی نمودن مصوبات اجلاسهای مهر و آذر ماه سال 1384 و موضوع هیأت امناء

_______

52

85/5/23 الی 24/5/85

دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنامه جامع علمی کشور ، آموزش و پژوهش

_______

53

85/8/22الی 23/8/85

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری در امور آموزشی و پژوهشی

_______

54

85/10/1الی 2/10/85

دانشگاه علوم پزشکی قم

بیمه روستایی

_______

55

86/2/18الی 19/2/86

دانشگاه علوم پزشکی شيراز

برنامه وسیاستهای اجرایی وزارت بهداشت درسال86، مدیریت بیمارستانی، ارزیابی و ارتقاء امور آموزشی و تمام وقتی اعضای هیأت علمی ، چالشهای دارو و پیشگیری از رفتارهای پرخطر وسوء مصرف مواد

اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور اردیبهشت ماه 86

56

86/6/10الی 11/6/86

 سالن مجتمع عصر انقلاب سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

اجلاس مشترک وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری با نهاد مقام معظم رهبری ( چالشها و راهکارهای استراتژیک )

_______

57

86/10/15الی 17/10/86

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهره وری و دقت در هزینه کردها

گزارش مستندات ارائه شده اجلاس روسای دانشگاهها

58

87/2/23الی 24/2/87

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوآوری و شکوفایی

_______

59

87/7/27الی 28/7/87

دانشگاه علوم پزشکی یزد

معضلات ، مشکلات ، ساختار و تشکیلات دانشگاه علوم پزشکی

_______

60

87/10/6 الی 7/10/87

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی مسائل سازمانی و آشنایی با لایحه تحول اقتصادی

_______

61

88/4/12الی 13/4/88

دانشگاه علوم پزشکی تهران و نصر 5

______

_______