صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
اجلاس
جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
اجلاس

اجلاس رؤسای دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بمنظور مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری، سالها در سطح وزات متبوع بمنظور بهبود عملکرد برنامه ها و تصمیمات اجرایی در سطح معاونت هماهنگی و دبیر مجامع و بهره گیری از تجربیات ملی و بین المللی ، نحوه برگزاری اجلاسها از سال 1381 مجدداً از نو ساماندهی شد.

اجلاس رؤسای دانشگاهها فرصتی است که وزیر ، معاونین، مشاورین، رؤسای کلیه دانشگاهها/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، موسسات وابسته، اساتید و متخصصین را در کنار یکدیگر جمع می کند و این امکان بوجود می آید تا در آن سیاستها، برنامه ها و استراتژی های تامین سلامت، آموزش و پژوهش مطرح و با استفاده از روش های علمی مورد نقد ، بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بازنگری، شفاف سازی و طرح مسائل ومشکلات اجرایی به همراه بررسی، تحلیل و دستیابی به راه حل ها بصورت مشارکتی و اجماع ، منجر به تعهد ، همدلی و زبان مشترک و کاربردی نمودن نتایج مباحث در اجلاس می شود.

در  حال حاضر از نیمه دوم سال 1388 مسئولیت دبیرخانه ای و برگزاری اجلاسهای روسای دانشگاهها به حوزه مدیر کل محترم دفتر وزارتی واگذار گردیده است و این حوزه در اجرای امور و مدیریت برگزاری مشارکت می نماید.