صفحه اصلي|ارتباط با ما|نقشه سايت
حوزه مشاور وزير و دبير مجامع، شورا و هیأتهای امناء
سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٩
نشست های تخصصی سال ٨٧
نشست های تخصصی سال ٨٧

اولین نشست 

مقدمه ای بر نظام نوآوری سلامت         گزارش 

دومین نشست 

توزیع عادلانه منابع مالی                   گزارش

سومین نشست

برنامه كشوري استقرار نظام ارزيابي فناوري سلامت   

 نظام فناوری های سلامت                   گزارش

چهارمین نشست

طراحي سيستم صدور مجوزها ،نظارت و اعتبار بخشي بيمارستان

پنجمین نشست

 مروری برنظام مراقبت های اولیه سلامت                        گزارش

ششمین نشست

 ارائه الگوی مشارکت مردم در مدیریت سلامت   

اصول مشارکت جامعه در سلامت          گزارش

هفتمین نشست

 الگوي خريد راهبردي خدمات سرپايي سلامت                گزارش

 هشتمین نشست

 سلامت و رفاه                  گزارش

 نهمین نشست

 چالشهای عدالت در نظام سلامت

 دهمین نشست

 تحلیل نظام مدیریت منابع انسانی در سلامت

 یازدهمین نشست

 طرح ارائه الگوی مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی

 دوازدهمین نشست

 تحليل وضعيت HMIS و سیاستهای پيشنهادي جهت اصلاح و ارتقاء نظام مديريت

سیزدهمین نشست

 ارزیابی وضعیت بخش دارو

 چهاردهمین   نشست

 شناسایی شاخص ها و فرمول تخمین درآمد سالانه بیمارستانهای دولتی

پانزدهمین نشست

 ارائه گزارش نتایج پروزه گسترش تجربه تبریز در مدیریت PHC

شانزدهمین نشست

تعيين نياز براي سازماندهي مجدد و تنظيم زيرساختارها براي استقرار نظام ارجاع به عنوان يك بخش از اصلاح نظام سلالامت در استان بوشهر

هفدهمین نشست

 ارائه الگوی همکاری بين بخشی در مديريت سلامت

 هجدهمین نشست

 تعيين ميزان و قابليت بهره گيري از نتايج طرح هاي تحقيقاتي حوزه معاونت توسعه

 نوزدهمین نشست

 وضعیت مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت کشور                     NHA  

 بیستمین نشست

 دارو

بیست و یکمین 

 نقشه جامع علمی کشور

 بیست ودومین 

 شناسایی شاخصهای منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان            گزارش

 بیست وسومین 

  اجرای بررسی خصوصیات ساختاری و پراکندگی جغرافیایی مراکز ارائه دهنده خدمات سرپایی     گزارش

 بیست وچهارمین 

 طرح جامع برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی                      گزارش

 بیست و پنجمین 

 طرح جامع برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی(دارو)                 گزارش

 بیست وششمین 

 عوامل موثر بر سلامت

 بیست وهفتمین 

 بررسي روش هاي تأمين منابع مالي نظام سلامت در کشورهاي منتخب و ارائه الگو براي ايران 

تامین منابع مالی بخش سلامت در ایران

بیست وهشتمین

 تحلیل نظام  تولیت                گزارش

بیست و نهمین 

 سیاستهای تامین مالی و اقتصادی در بخش بهداشت و درمان

سی امین

 سیاست نامه مراقبت های سلامت ثالثیه

سی و یکمین 

 پیشگامان اقتصاد و درمان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.     طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و معاونت هماهنگی